Calendar for 2012-2013
  • September 6th: Informational Meeting
  • September 21st: Tech Talk (Student Update)
  • October 6th: Game Tournament (COD)
  • October 20th: Tech Talk (Java Programming RPG)
  • October 26th: Speaker (Toyin/Jones)
  • November 2nd: Speaker (Toyin/Jones)
  • November 10th: Game Tournament (Melee/Kart DD/TBA)
  • November 30th: Tech Talk (Technical Resumes)

Dr. Li Teaching

ACM Speaker